Nastavení a volba provozního režimu

Automatický režim

Automatický režim
V tomto režimu je na hlavní obrazovce vidět aktuální teplota, nastavená-požadovaná teplota, a dále stav čerpadla, ohřevu, filtrace. Přepnutí do automatického režimu se provásí stisknutím tlačítka šipky nahoru. Stisknutím tlačítka SET vstoupíte do menu automatického režimu.


Nastavení automatického režimu

Manuální režim

Automatický režim
V tomto režimu je na hlavní obrazovce vidět aktuální teplota vody v bazénu, dále stav čerpadla, ohřevu, filtrace a případně časovač. Přepnutí do manuálního režimu se provádí stisknutím tlačítka šipky dolu. Stisknutím tlačítka SET vstoupíte do menu manuálního režimu.


Nastavení v manuálním režimu

Servisní nastavení

Automatický režim
V tomto režimu je možné nastavit nebo upravit některé pracovní parametry jako je nastavení data a času, nastavení časové délky smyčky ohřevu, atp. Aktivuje se současným stisknutím kláves šipek.


Servisní nastavení


Automatický režim

Hlavní menu AUTOmatického režimu
Dále

Nastavení požadované teploty bazénu

Nastavení teploty bazénu Nastavení teploty bazénu
Vypnout, zapnout čerpadlo

Nastavení světelných podmínek pro spuštění

Natavte si světelnou úroveň, kdy má dojít ke spuštění systému. Od té doby bude prováděn automatický provoz až do setmění. I když bude během dne světlo kolísat (mraky, zatmění slunce atp.), systém vyhodnocuje intenzitu půběžně a v souvislosti s teplotním ziskem reaguje na aktuální situaci. Na displ img-fluideji se kromě nastavované intenzity zobrazuje i aktuálně naměřená a můžete tak snadno nastavit požadovanou hodnotu.

Nastavení světelných podmínek pro zapnutí Nastavení světelných podmínek pro zapnutí
Vypnout, zapnout čerpadlo

Nastavení zpoždění okruhu ohřevu

Zde je možno korigovat automaticky nastavenou dobu zpoždění než doteče teplá voda z panelu. Po prvním zapnutí se nastavuje automaticky samo, pokud je systém připojen.

Nastavení zpoždění ohřevu Nastavení zpoždění ohřev
Vypnout, zapnout čerpadlo

Nastavení spuštění filtrace

Až skončí den, systém sám sepne filtraci a nechá ji běžet po nastavenéý času. Pak ji vypne a vyčkává na další den.

Nastavení doby filtrace Nastavení doby filtrace
Uložit a dále

Opuštení menu a návrat na hlavní stránku

Pokud zůstane menu zapomenuto, systém se sám vrátí na úvodní obrazovku po několik desítkách vteřin.

Nastavení doby filtrace
Uložit a dále

Manuální (ruční) režim

V tomto režimu není kontrolována žádná fyzikální veličina. A systém je plně ve vaší kontrole. Můžete tak jenoduše spínat čerpadlo, ventily.

Hlavní menu MANuálního režimu
Uložit a dále

Čerpadlo zapnout/vypnout

Vypnout, zapnout čerpadlo Uložit a dále Vypnout, zapnout čerpadlo Uložit a dále
Předchozí nebo dále

Ohřev zapnout/vypnout

Vypnoput, zapnout ohřev Vypnout, zapnout Vypnoput, zapnout ohřev Vypnout, zapnout
Předchozí nebo dále

Filtraci zapnout/vypnout

Vypnoput, zapnout filtraci Vypnout, zapnout Vypnoput, zapnout filtraci Vypnout, zapnout
Předchozí nebo dále

Doba trvání ručního režimu

Pokud je nastavena doba (v hodinách), bude po této nastavené době vše v ručním režimu vypnuto a systém se přepne do automatického režimu. Nemusíte se tedy bát, že něco zapomenete vypnout. Pokud je nastaveno, je také zobrazováno na hlavní straně symbolem stopek.

Čas pro vypnutí Vstup do nastavení Čas pro vypnutí Přidat, ubrat čas Čas pro vypnutí Uložit a náuvrat
Předchozí nebo dále

Vypnutí a zrušení všeho jedním tlačítkem

Vypnoput, zapnout ohřev Vše vypnout
Předchozí nebo dále

Opuštení menu a návrat na hlavní stránku

Pokud zůstane menu zapomenuto, systém se sám vrátí na úvodní obrazovku po několik vteřinách.

Nastavení doby filtraceUložit a dále
Předchozí nebo dále

Servisní nastavení

V tomto menu je možné nastavit některé parametry systému. Do servisního nastavení vstoupíte z hlavní obrazovky obou provozních režimů. V daném režimu stiskněte jeho tlačítko (které neprovádí změnu režimu) a k tomu krátce stiskněte druhé tlačítko. Na dispeji se zobrazí servisní menu.